Why buy at Bigbag Fresh?

Malaki ang matitipid sa pagbili ng groceries nyo online. I consider na lamang ang mga sumusunod:

  • Pamasahe o pang gas papuntang grocery store
  • Ang oras na nasasayang sa pag punta sa grocery store at pag balik sa bahay na sanay’s nagamit mo pa sa ibang mahalagang bagay
  • Ang oras na nasasasayang sa pag ikot-ikot sa loob ng grocery store at pag pila sa counter
  • Parking fee
  • Ang oras na nasasayang sa malubhang traffic sa ating kalsada ngayon.
  • Gastos kung matukso pang mamili habang nag wi-window shopping
  • Gastos sa pagkain pagkatapos mapagod sa pag go-grocery
  • Pasakit na naibibigay natin sa iba pang motorista sa pagdagdag natin sa malubhang trapiko sa ating kalsada

Kung ito’y susumahin, maaaring makatipid kapa sa bandang huli. Mamili na ng mga kailangang gamit sa bahay dito sa Bigbag Fresh upang maranasan ang maginhawang pag go-grocery shopping!

Here’s a video tutorial on how to oder

How to Order

Under the Store section you can browse through the items that automatically shows up there or you can browse per category located on the left side of the page. (Kapag kinlick ang Store section sa taas ng website, makikita ang mga items na automatic na lalabas sa website. Maaari ring mag browse sa mga categories sa bandang kaliwa ng website.)

2016-01-19_0219

Select the items you want to buy by clicking on the ADD TO CART button. You can choose how many items you want to buy by typing the number in the field or by clicking on the up and down arrow. (Piliin ang mga items na gusto nyong bilhin sa pamamagitan ng pag click sa ADD TO CART button. Pwedeng maglagay kung ilang items ang kailangan, i type lamang sa nakalaang field o i click ang up and down arrow.)

How to order at bigbag fresh 2

The default shipping address is your billing address. If you want to ship your groceries to a different address, simply check the box next to the Ship to a different address and fill out the destination address. You can also choose the date and time slot you wish your groceries to be shipped to you. (Ang default shipping address ay ang inyong billing address. Kung nais nyong ipadala sa ibang address ang inyong pinamili, mangyaring i check lang ang box sa tabi ng Ship to a different address at i type ang address na kung saan ipapadala ang mga produkto. Maari ring piliin ang araw at oras na kung kailan nyo gustong ipa deliver ang inyong mga groceries)

How to order at bigbag fresh 3

You can choose the type of payment method you wish to use to pay for your groceries. After payment, our staff will review your order and send you confirmation emails when the items are ready to be shipped. (Maaring pumili ng uri ng pagbayad na nais gamitin sa transaksyon. Pagkatapos magbayad, rereviewhin ng aming staff ang inyong order at sesendan kayo ng confirmation email kapag ang inyong pinamili ay handa nang i-deliver.)

How to order at bigbag fresh 4

Delivery charge is PHP149 per order. (PHP149 lamang ang delivery fee kada order.)

Do not hesitate to contact us if you have questions. Huwag mag atubiling kontakin kami kung kayo ay may katanungan. Happy shopping!

© Copyright 2015
by Bigbag Fresh

Contact Us
support@bigbag.com.ph

Due to change of management, the store is currently unavailable. We will announce in our official Facebook Page when we finally resume. Thank you for your understanding.